புக்மார்க்ஸ்

COOKIE POLICY - EEA

This Cookie Policy applies to website visitors from the European Economic Area (EEA)* and sets out how cookies and similar technologies are used via all Game-Game sites (the "Game-Game Website"). In addition, some background information on cookies and how you can manage your cookie settings, is provided.

Game-Game ("Game-Game", "we", "our" or "us") is involved with and responsible for the processing of your personal data via the Game-Game Website.

Please note that Game-Game may update this Cookie Policy from time to time. If Game-Game makes significant changes, we will let you know. You can of course also check this Cookie Policy to ensure that you are aware of the most updated version.

* Please note that we determine from which region you visit our website based on your IP-address, thus if you use a VPN-connection, you may not be shown the Cookie Policy applicable to you.

 1. WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small bits of data that can be placed on your computer, tablet, smartphone or other electronic device ("device") with which you can surf the internet via a web browser. A website that uses cookies can then place these cookies on your device via your web browser if you visit this website. Examples of web browsers are: Microsoft Edge, Firefox, Safari, Google Chrome and Opera.

There are two different categories of cookies:

 1. First party cookies. Cookies which Game-Game places on your device for its own purposes.
 2. Third party cookies. Cookies placed by or for an external/third party (e.g. other company). Usually these are cookies for the purpose of advertisement and tracking. Vice versa, Game-Game may also obtain cookie information obtained by third parties when you visit other websites.

Purpose cookies. After a cookie is placed on your device, your device can be recognized as you surf through the Game-Game Website via the same web browser. This will for instance enable the Game-Game Website to 'remember' your language settings, which games you played and your progress in these games. If these cookies are placed by a third-party, such third-party can (also) use the cookie for the same purposes.

For more information on cookies, please be referred to the website www.allaboutcookies.org.

Lifecycle cookies. After a cookie is placed on a device, it is only valid for a certain period.

 1. Default period. After the validity period of a cookie passes, the cookie is automatically removed by the web browser. For local storage: Game-Game will make sure that it is removed after the time specified in the Cookie Table below.
  The validity period varies per cookie. For example, some cookies are only valid during the browser session. Other cookies can also recognize your device if you visit the Game-Game Website during a new browser session, e.g. for a year after being placed.
 2. Early deletion/refusal of cookies. You can choose to delete a cookie manually before its validity period has passed. You can also decide to refuse the cookies which may only be used with your consent. For more information on this, please see the section below: "How can you manage cookies and cookie setting?".

Similar technologies. In addition to cookies, other techniques can also be used for similar purposes, such as:

 1. HTML5 Local Storage. HTML5 Local Storage and local shared objects can be used for the same purposes as cookies.
 2. Web beacons. Web beacons (also called "tags" or "tracking pixels") are bits of programming code that can be included in web pages, emails, and ads. Web beacons can notify the user when those web pages, emails, or ads have been viewed or clicked on by you.

Below, when we speak of "cookie", we also mean the similar technologies described above, unless we say otherwise.

 1. WHAT TYPE OF COOKIES DO WE USE?

Game-Game uses three types of cookies on the Game-Game Website: (1) functional cookies, (2) analytical cookies and (3) advertisement cookies. More information on this is provided below.

(1) Functional cookies.

 1. Definition: Functional cookies are essential for the proper layout and navigation of a website. It concerns cookies (1) that are placed with the sole purpose of facilitating communication over an electronic communication network or (2) that are strictly necessary for providing you with the information-society service as requested by you.
 2. No consent required. Functional cookies may be placed without your consent.

(2) Analytical cookies.

 1. Definition analytical cookies. Analytical cookies are used to analyze and map the use of a certain website, so that the quality and/or effectiveness of Game-Game's services can be improved.
 2. Not always consent required. Game-Game does not need your consent to place cookies for obtaining information about the quality or effectiveness of a provided information-society service (analytical cookies), if this will have little or no impact on your private life.

(3) Advertisement cookies.

 1. Definition advertisement cookies. Advertising/targeting cookies are cookies which Game-Game uses to track user activity and sessions and allows Game-Game to deliver a more personalized service. Advertising cookies are set by the third parties with whom Game-Game runs advertising campaigns. They allow Game-Game to serve ads that are relevant to you, including on websites of other companies.
 2. Consent required: Advertisement cookies may only be placed with your prior consent.
 1. WHO PLACES WHICH COOKIES?
 1. Game-Game cookies.

Some cookies are placed directly by Game-Game. This concerns functional cookies and some analytical cookies.

 1. Developer cookies.

The developers of the games on our Game-Game Website, can also include cookies in their game. For example, to track how much points you earned during a game. Game-Game is not responsible for this processing: only the developer decides which cookie data are processed and for what purpose.

 1. Externally hosted games and other websites.

This Cookie Policy only applies to cookies that are used when you visit our Game-Game Website. Game-Game is in no way responsible for cookies that are placed when you visit another webpage, also not if you are referred to such website from the Game-Game Website. To enable you to make a conscious choice in this respect, we do include a banner if you play a game via our website that is hosted on a third-party website. This banner informs you that you are about to access a third-party website.

If you want to know more about any of the cookies used via our website or the organizations we work with in this respect, please feel free to contact us via [email protected].

 1. HOW CAN YOU MANAGE COOKIES AND COOKIE SETTINGS?

Cookie settings website. On Game-Game's website, you can change your cookie settings via this Section. There, you can for instance choose whether:

 • Your precise geolocation and information about device characteristics can be used;
 • Ad and content performance can be measured and can be personalized based on a profile;
 • Data can be used to build or improve user experience, systems and software;
 • Cookies, device identifiers, or other information can be stored or accessed on your device for the purposes presented to you.

Via the cookie settings, you can also change for which purposes your personal data obtained via cookies may exactly be used, and/or specify per organization whether they are allowed to use your data or not.

Browser settings. For most internet browsers it is possible to adjust the browser settings in such a way that you receive a warning before a cookie is placed. In most cases it is also possible to configure your browser to refuse all cookies or only third-party cookies. It is also possible to delete cookies which are already placed. Please keep in mind that it is necessary to adjust these settings separately on every different browser and computer you use.

Functioning of the Website. If you choose to block or delete certain cookies, it is possible the Game-Game Website or functions on this website do not work properly anymore. Deleting or refusing cookies also does not mean you will no longer see advertisements. This only ensures that the advertisements are no longer tailormade to your interests.

How to change or delete cookie settings in your browser. For your convenience we included links on how to change cookie settings on the most used internet browsers:
How to change cookies setting in Internet Explorer
How to change cookies setting in Microsoft Edge
How to change cookies setting in Mozilla Firefox
How to change cookies setting in Google Chrome
How to change cookies setting in Safari
How to change cookies setting in Opera
How to change cookies setting in Vivaldi
How to change cookie settings in Yandex

More information. Game-Game cares about your privacy! Please consider carefully which web browser you use. Some browsers may benefit from sharing your personal data, while others are completely independent. We advise you to research the available web browsers and decide for yourself which browser best suits your interests. Please visit www.whatismybrowser.com for information on the browser you use and more information on other browsers and browser settings.

ஆன்லைன் இலவச விளையாட்டு ©. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் புதிய ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், நீங்கள் பதிவு இல்லாமல் இலவசமாக பதிவிறக்க முடியும் எந்த ஃபிளாஷ் விளையாட்டு சேர்க்கிறோம். தளத்தில் இலவச ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் விளையாட முடியும். சிறந்த ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் - ஆன்லைன் சிறந்த ஃபிளாஷ் விளையாட்டுகள், இலவச மினி விளையாட்டு பதிவிறக்க.விளையாட்டு தளத்தில் பக்கங்களில் வரவேற்கிறோம்! உங்களுக்கு பிடித்த ஆன்லைன் ஃபிளாஷ் விளையாட்டுகள் உள்ள எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், இனிமையானதுமாகும் இருக்க முடியும்? இங்கே நீங்கள் மற்றும் உங்கள் நண்பர்கள் தேர்வு ஒரு பெரிய அளவு, அதே போல் இலவசமாக விளையாட்டுகள் பதிவிறக்க திறனை மகிழ்விக்க என்று இலவச ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் உள்ளன. நாங்கள் மற்ற ஆன்லைன் விளையாட்டு தளங்கள் போன்ற தேவை, பதிவு செய்ய இலவச தேவை இல்லை விளையாட என்று உண்மையில் அறிவிக்க வேண்டும். எங்கள் தளத்தில் ஃபிளாஷ் விளையாட்டுக்கள் பிரிவுகள், வகைகள் மற்றும் கருப்பொருள்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன, அதனால் நீங்கள் சரியான ஃபிளாஷ் விளையாட்டுகள் சிறிதும் தொழிலாளர் செய்ய மாட்டேன் கண்டுபிடிக்க. அனைத்து விளையாட்டு இலவச, நாள் மற்றும் இரவு ஆன்லைன் கிடைக்கும், மற்றும் தளத்தில் தொடர்ந்து புதிய விளையாட்டுகள் கொண்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது. நாம் ஒவ்வொரு பார்வையாளர் வேடிக்கை விட்டு சிறு விளையாட்டுகள் உதவியுடன் தங்கள் கவலைகள் இருந்து உடைக்க நேரம், இதில் மட்டும் தான் உதவும் பதிவிறக்க இலவச விளையாட்டுகள் திறன் மற்றும் கிடைக்கும் வேண்டும் முடியும் என்று நம்புகிறேன்! மானிட்டர் முன் இன்றைய உலகில் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு இன்னும் நேரம். வேலை, தகவல் தொடர்பு, பொழுதுபோக்கு - மனித வாழ்க்கையின் முழு அளவிலான மெய்நிகர் உலகில் அதன் பிரதிபலிப்பை காண்கிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளில், இணைய அயராது நம் வாழ்க்கையை, நம் வேலை மற்றும் ஓய்வு ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத வலை சுற்றி திருப்ப. இப்போது பெரும்பாலான மக்கள், இணைய அணுகல் இல்லாமல் கணினி - கம்பிகள் மற்றும் சில்லுகள் நிரப்பப்பட்ட ஒரு உலோக பெட்டி. பலரும் 90 ஆம் ஆண்டுகளின் மத்தியில், உலகம் முழுவதும் வேலையில் உதவி விட ஏதாவது திறன் கணினிகள் படைப்பாளிகள், எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளது என்று உணர்ந்தேன். அந்த நேரத்தில் இந்த நாள் பிரபலமான விளையாட்டுகள் நம் திரைகள் விட்டு விட கூடாது. மற்றும் சில நெட்வொர்க் இரண்டாவது வாழ்க்கை எடுத்து. அவர்களின் புகழ் இன்னும் பல வழங்கப்படுகிறது என்று உண்மையில் வழிவகுக்கும். மற்றும் வெறுமனே ஒரு மதிய உணவு இடைவேளை ஓய்வெடுக்க அல்லது வேலை பிறகு ஒரு சில மணி நேரம் விளையாட வேண்டும் என்று ஒரு தலை கேமிங் உலக போக விரும்பவில்லை அந்த, இலவசமாக ஆன்லைன் விளையாட திறன் வேண்டும் என்று தளங்களில் பார்க்க வேண்டும்.நீங்கள் அவர்களை ஒன்று இருந்தால் நீண்ட தங்கள் நெடிய தேடலை போது பெற கனவு அங்கு, இப்போது நீங்கள் சரியாக இருக்கிறீர்கள். நமது தளத்தில் நீங்கள் மட்டும் விளையாட முடியாது, ஆனால் நீங்கள் புதிதாக பொழுதுபோக்கு நேசித்தேன் ஒவ்வொரு முறை பார்க்க வேண்டும் என்றும், எனவே மேலும், இலவச விளையாட்டு பதிவிறக்க. இங்கே நீங்கள் பல்வேறு விளையாட்டுகள் பெரிய வசூல் ஒன்று இருப்பீர்கள். அவர்கள் அனைவரும் வகைகள் தெளிவாக ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட. இந்த நீங்கள் எளிதாக வழி சரியாக நீங்கள் பிடிக்கும் என்று ஒரு கற்பனை விடுமுறையை கண்டுபிடிக்க முடியும்.அனைவரும் பொருத்தமான ஒன்று தங்களை எங்கள் தளத்தில் காணலாம். அனைத்து பிறகு, இங்கே நாம் வெவ்வேறு பிரிவுகள் ஒரு முற்றிலும் இலவச விளையாடுவோம் முன்வைக்கிறோம். குழந்தைகளுக்கு இந்த வளர்ச்சியடைந்த மற்றும் கல்வி புதிர்கள், விளையாடும் இதில் உங்கள் குழந்தைகள் இன்னும் அறிவார்ந்த மற்றும், நீங்கள் முழு குடும்பமும் அல்லது வேலை ஒரு துறை மல்யுத்தம் முடியும் மீது அதிநவீன தர்க்கம் விளையாட்டுகள், படித்த மாறும். நீங்கள் ஒரு பைலட் விமானம் அல்லது பந்தய கார், ஒரு கால்பந்து வீரர் அல்லது கீழ்நோக்கி பனிச்சறுக்கு ஒரு மாஸ்டர் போல் அனுமதிக்க என்று கூட போலி. நமது தளத்தில் விளையாட்டுகள் நிறைய - அது உங்கள் கணினி சுமை இல்லை மற்றும் அதிக நேரம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சிறிய பிளாஷ் விளையாட்டை உள்ளது. நீங்கள் எளிதாக கூட வேலை இடையே விளையாட முடியும். மேலும், மிக முக்கியமாக, இந்த விளையாட்டுகள் இணைய இணைப்பு எந்த கணினி அணுகலாம். நீங்கள், சங்கடமான மேசை கடந்து முட்டாள் கேள்விகள் ஆயிரக்கணக்கான பதில் பதிவிறக்கம் விளையாட்டுகள் ஒரு சில மணி நேரம் எதிர்பார்க்க வேண்டும். நமது இணைய முகவரி பட்டியில் தட்டச்சு - நீங்கள் வேண்டும், அங்கு விளையாட முடியும்.விரும்புவோருக்கு எங்கள் வலைத்தளத்தில் ஒரு தலை மெய்நிகர் உலகில் அவரு ஏங்கும் இந்த அட்ரினலின் பல விளையாட்டுகள் ஒரு பெரிய சேகரிப்பு கொண்டுள்ளது. இது சிறிய உலாவி சார்ந்த அருள், ஆனால் உற்சாகத்தை மற்றும் சாகச ஒரு உலகத்தில் நீங்கள் அனுப்ப முடியும் என்று முழு விளையாட்டு வாடிக்கையாளர் மட்டும். எங்கள் பட்டியலில் ஆதரிக்கின்றனர் மற்றும் போட்டியிடும் திட்டங்கள் ஆயிரக்கணக்கான தேர்ந்தெடுக்க, இந்த பிரிவின் பாருங்கள் நீங்கள் இரண்டாவது, மெய்நிகர், வீட்டில் இருக்கும் என்று ஒன்று உள்ளது. மோசடி பயப்பட வேண்டாம், பாதுகாப்பாக எந்த விளையாட்டு கிளிக். அனைத்து பிறகு, நாம் நீங்கள் இலவசமாக ஆன்லைன் இந்த விளையாட்டு விளையாட முடியும் என்று உத்தரவாதம். இங்கே தான் நீங்கள் அதே நேரத்தில், இலவச பதிவிறக்கம் விளையாட்டுகள் விளையாட மற்றும் புதிய பொழுதுபோக்கு நெட்வொர்க் பற்றி அறிய முடியும். உங்கள் புக்மார்க்குகளை எங்கள் தளத்தில் சேர் - நீங்கள் கேள்வி பற்றி மறக்க "என்ன விளையாடுவது? "என்றென்றும். ஒருவேளை இந்த தளத்தில் நீங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்தைகள் நெட்வொர்க் ஒரு பிடித்தமானது. தற்செயலாக, இந்த விளையாட்டுகள் குழந்தைகள் பொருத்தமான உள்ளன. எங்கள் தளத்தில் உங்கள் குழந்தை அறிமுகம் - நீங்கள் பெற்றோர் கட்டுப்பாடு வடிகட்டி பற்றி மறக்க முடியாது. இந்த அனைவருக்கும் இலவச விளையாட்டுகள் ஒரு உலகம்.
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more